تـیـم مـا

تیم ما

آرش ایمانی

مدیر عامل
تیم ما

کوروش یزدانی

معاون
تیم ما

امیر سلیمی

حسابدار
تیم ما

سبحان میرزایی

بازاریاب